Wat doet de Circular Design Group

Alleen samen kunnen we de circulaire transitie versnellen!

De Circular Design Group (CDG) wil een sterke circulaire regio. De Circular Design Group (CDG) is het centrale aanspreekpunt voor triple helix partijen (Bedrijfsleven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen) die aan de slag willen met circulariteit. Ondernemers, fabrikanten en opdrachtgevers in de maak- en bouwindustrie die willen versnellen met circulair ondernemen kunnen bij de CDG terecht. Samen met onze experts en partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen inspireren, verbinden en ontzorgen wij de maak- en bouwindustrie om een versnelde groei in het circulair ecosysteem te bewerkstelligen.

Van praten over naar samen doen

De CDG heeft 5 onderdelen waarmee wij ons doel ‘een sterke circulaire regio’ gaan bereiken.
Onze Frontoffice, Academy, Circular Lab, Community en Projecten staan voor jou klaar:

Triple Helix

De Circular Design Group (CDG) is een stichting die de triple helix benadering hanteert. Een triple helix benadering is van groot belang voor circulaire innovatie. Het bevordert namelijk samenwerking tussen drie belangrijke stakeholders: het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen. Iedere partij levert een unieke bijdrage bij het ontwikkelen van nieuwe en circulaire/ duurzame producten en diensten.

Het bedrijfsleven zorgt voor innovatieve ideeën en de implementatie van nieuwe technologieën en processen om duurzame producten en diensten aan klanten te kunnen leveren. Kennisinstellingen kunnen onderzoek doen naar en kennis delen over circulaire/ duurzame producten, diensten, productieprocessen én materialen. Overheden kunnen regelgeving en beleid ontwikkelen/ bijstellen om de overgang naar een circulaire economie te ondersteunen en daarmee te versnellen.

De CDG fungeert als brug en katalysator tussen verschillende belanghebbenden, namelijk de overheid, het onderwijs, en het bedrijfsleven. De CDG zorgt voor overzicht binnen het zakelijke ecosysteem, waardoor bestaande synergiën tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid worden versterkt en uitgebreid. Een triple helix benadering stimuleert niet alleen samenwerking, maar ook co-creatie en innovatie. De triple helix benadering draagt hiermee bij aan het versnellen van de circulaire transitie en het creëren van een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Circulair ecosysteem

Een circulair ecosysteem is een economisch systeem waarin de nadruk ligt op waarde behoud en dus het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen en het minimaliseren van afval.

Een circulair ecosysteem is van cruciaal belang voor een duurzame toekomst. Het bevordert een economie waarin bedrijven, overheden en burgers samenwerken om producten en diensten te creëren die zo lang mogelijk meegaan en zo weinig mogelijk schade aanrichten aan het milieu. Dit draagt niet alleen bij aan een betere leefomgeving, maar ook aan een stabiele economie op de lange termijn. Innovatie is van groot belang binnen een circulair ecosysteem omdat het de sleutel is tot het ontwikkelen van nieuwe en duurzame manieren om grondstoffen te gebruiken en afval te verminderen. Door middel van innovatie kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden nieuwe technologieën, processen en businessmodellen ontwikkelen die de overgang naar een circulaire economie versnellen. Innovatie is dus essentieel voor het realiseren van een circulair ecosysteem dat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Missie, visie en strategie

Missie: Samen ontwikkelen van een circulaire maak- en bouwindustrie die een positieve impact creëert voor een circulaire en duurzame samenleving.

Visie: Partners in de circulaire maak- en bouwindustrie inspireren, verbinden en ontzorgen in een versnelde groei naar een circulair ecosysteem.

Strategie: De Circular Design Group is hét regionale ”loket” waar partners vanuit de maak- en bouwindustrie worden verbonden en ondersteund in circulaire toepassingen.

CONTACT & INFORMATIE

Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo | Box 90
Tel.: +31 (0)6 82 04 26 50
j.kerstjens@circulardesigngroup.nl

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatie community met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de maak- en de bouwindustrie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen