De stichting Circular Design Group (CDG) is een community van bedrijven in Noord-Limburg. De CDG is een halfopen innovatie community met als doelstelling om de circulaire transitie van de (Limburgse) maak- en bouwindustrie aan te jagen en te versnellen om zodoende bij te dragen aan de brede welvaart in de regio. Dit doet het CDG door laagdrempelig advies te bieden aan bedrijven en door circulaire vraagstukken die binnen een bedrijf spelen, op te halen en door te spelen naar onderwijs- en kennisinstellingen (zie Circular Lab).

Het CDG is opgetuigd om kennis te ontwikkelen en toe te passen rondom circulaire materialen, producten en diensten, maar met name de verbinding te leggen naar diverse onderwijsinstellingen in Limburg en Brabant. Het CDG kenmerkt zich door de combinatie te zoeken tussen overheid, ondernemingen en onderwijs. Onze doelstelling is deze kennis te vertalen naar toegepaste producten en technieken die schaalbaar en economisch haalbaar zijn. Door studenten, hoogleraren en professionals uit het bedrijfsleven samen te laten werken in één community aan circulaire producten ontstaan creatieve, kennisintensieve en commercieel haalbare oplossingen die direct toepasbaar zijn in de markt.

Circulariteit is bijzonder complex. Het vereist mede- en samenwerking binnen, of het volledig herinrichten van, de volledige supply chain. Derhalve heeft het CDG ook de ambitie om een breed portfolio van bedrijven in te richten en te laten participeren binnen dit project. Hierdoor kunnen innovaties direct getoetst worden naar schaalbaarheid in andere sectoren en kan de synergie gezocht worden tussen bestaande en in ontwikkeling zijnde technieken.

Circular Design Group zoekt studenten!

Circular Design Group heeft meerdere open opdrachten geformuleerd die een sterke relatie hebben met de markt waar de stichting en de participerende bedrijven in acteren en waarvan de verwachting is dat deze op korte termijn richtinggevend worden in de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving. Wij zoeken hiervoor studenten die hun professionele carrière tevens inrichten op deze transitie. Studenten die in de voorhoede willen zitten en actief een bijdrage willen leveren aan deze nieuwe economie. Studenten die in staat zijn binnen gestelde kaders creatief en verbindend te werk gaan en graag van de verharde weg afgaan tijdens de verkenning van een nieuwe route! Spreekt dit jouw aan? laat dan een berichtje achter via het contactformulier.

CONTACT & INFORMATIE

Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo | Box 90
Tel.: +31 (0)6 82 04 26 50
j.kerstjens@circulardesigngroup.nl

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatie community met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de maak- en de bouwindustrie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen