Op 8 september 2022 is het Circular Lab in Box 90 op de  Brightlands Campus Greenport Venlo officieel geopend. Het project is opgezet door de stichting Circular Design Group, een initiatief van Volantis. Dit is een half-open innovatie community van bedrijven in Noord-Limburg met als doelstelling vernieuwende circulaire producten, diensten en gebouwen te ontwikkelen voor de industriële gebouwde omgeving.

Het Circular Lab is opgetuigd om kennis te ontwikkelen en toe te passen rondom circulaire materialen, producten en diensten, maar met name de verbinding te leggen naar diverse onderwijsinstellingen in Limburg en Brabant. Het Circular Lab kenmerkt zich door de combinatie te zoeken tussen overheid, ondernemingen en onderwijs. Onze doelstelling is deze kennis te vertalen naar toegepaste producten en technieken die schaalbaar en economisch haalbaar zijn. Door studenten, hoogleraren en professionals uit het bedrijfsleven samen te laten werken in één community aan circulaire producten ontstaan creatieve, kennisintensieve en commercieel haalbare oplossingen die direct toepasbaar zijn in de markt.

Circulair bouwen is één van de thema’s in De Bouwagenda en sluit aan bij het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Het CDG is van mening dat de kracht van de industrie in staat is een circulaire beweging op gang te brengen, waarbij deze als vliegwiel kan gaan werken naar aanverwante sectoren. Vanuit een visie (De Marktvisie), een agenda (De Bouwagenda) en een plek waar ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten (de Circular Design Group i.c.m. de Brightlands Campus Greenport Venlo) werken overheid, marktpartijen en kennisinstellingen samen aan een toekomstbestendig Nederland waarin afval niet bestaat en overdaad niet schaadt.

Circulariteit is bijzonder complex. Het vereist mede- en samenwerking binnen, of het volledig herinrichten van, de volledige supply chain. Derhalve heeft het CDG ook de ambitie om een breed portfolio van bedrijven in te richten en te laten participeren binnen dit project. Hierdoor kunnen innovaties direct getoetst worden naar schaalbaarheid in andere sectoren en kan de synergie gezocht worden tussen bestaande en in ontwikkeling zijnde technieken. Wel is er een focus aangebracht middels de 2 lead-projecten zijnde: Urban Food Factory en Bio Treat Center. Hierdoor wordt direct de aansluiting gezocht met de thema’s van de Brightlands Campus Greenport Venlo.

 

Circular Design Group zoekt studenten!

Circular Design Group heeft meerdere open opdrachten geformuleerd die een sterke relatie hebben met de markt waar de stichting en de participerende bedrijven in acteren en waarvan de verwachting is dat deze op korte termijn richtinggevend worden in de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving. Wij zoeken hiervoor studenten die hun professionele carrière tevens inrichten op deze transitie. Studenten die in de voorhoede willen zitten en actief een bijdrage willen leveren aan deze nieuwe economie. Studenten die in staat zijn binnen gestelde kaders creatief en verbindend te werk gaan en graag van de verharde weg afgaan tijdens de verkenning van een nieuwe route! Spreekt dit jouw aan? laat dan een berichtje achter via het contactformulier.

“Open minds to design high performance future

Circular Systems & Materials in building environments”

Venlo, september 2016

OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE

Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo
+31 (0) 77 - 351 55 51
Ma – vr : 08.00 – 17.00

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatiecommunity met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de sectoren waar de regio Venlo sterk in is, zijnde maakindustrie, logistiek, agro en food.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen