Op 1 januari 2017 is het project Circular Science Center officieel van start gegaan. Het project is opgezet door de stichting Circular Design Group, een initiatief van B|A|S Research & Technology, Hotraco Group, Volantis en Dejatech. Dit is een half-open innovatie community van bedrijven in noord-Limburg met als doelstelling vernieuwende circulaire producten, diensten en gebouwen te ontwikkelen voor de industriële gebouwde omgeving. De CDG heeft de ambitie om van 4 naar 12 actief deelnemende bedrijven te groeien binnen 3 jaar.

Het project Circular Science Center is opgetuigd om kennis te ontwikkelen maar zeker ook deze toe te passen rondom circulaire materialen, producten en diensten maar met name de verbinding te leggen naar diverse onderwijsinstellingen in Limburg en Brabant. Het project kenmerkt zich door de triple-helix benadering door de combinatie te zoeken tussen overheid, ondernemingen en onderwijs, waarbij kennisontwikkeling  niet het doel op zich is. Doelstelling is deze kennis te vertalen naar toegepaste producten en technieken die schaalbaar en economisch haalbaar zijn. Door studenten, hoogleraren en professionals uit het bedrijfsleven samen te laten werken in één community aan circulaire producten ontstaan creatieve, kennisintensieve en commercieel haalbare oplossingen die direct toepasbaar zijn in de markt.

Het Circular Science Center heeft hiervoor een subsidie ontvangen vanuit de Regio Venlo en de Provincie Limburg voor de eerste 4 jaar van € 400.000,– evenredig verdeeld over de 2 overheidsorganen. De verantwoordelijkheid vanuit toezicht en monitoring hiervan ligt bij de provincie Limburg. De provincie ziet dit project als een waardevolle toevoeging aan het kennislandschap van de regio Venlo en versterking van het Brightlands-concept en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de campus, het aantrekken en binden van jong talent, bedrijven en wetenschappers. Het vervult tevens een deel van het programma van de Economic Development Board Noord-Limburg.

Circulair bouwen is één van de thema’s in De Bouwagenda en sluit aan bij het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. De CDG is van mening dat de kracht van de industrie in staat is een circulaire beweging op gang te brengen, waarbij deze als vliegwiel kan gaan werken naar aanverwante sectoren. Vanuit een visie (De Marktvisie), een agenda (De Bouwagenda) en een plek waar ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten (de Circular Design Group i.c.m. de Brightlands Campus Greenport Venlo) werken overheid, marktpartijen en kennisinstellingen samen aan een toekomstbestendig Nederland waarin afval niet bestaat en overdaad niet schaadt.

Het circulaire gedachtegoed is sterk in opkomst. Circulair is echter ook bijzonder complex. Het vereist mede- en samenwerking binnen, of het volledig herinrichten van, de volledige supply chain. Derhalve heeft het CDG ook de ambitie om een breed portfolio van bedrijven in te richten en te laten participeren binnen dit project. Hierdoor kunnen innovaties direct getoetst worden naar schaalbaarheid in andere sectoren en kan de synergie gezocht worden tussen bestaande en in ontwikkeling zijnde technieken. Wel is er een focus aangebracht middels de 2 lead-projecten zijnde: Urban Food Factory en Bio Treat Center. Hierdoor wordt direct de aansluiting gezocht met de thema’s van de Brightlands Campus Greenport Venlo.

 

Circular Design Group zoekt studenten!

Circular Design Group heeft meerdere open opdrachten (momenteel 11) geformuleerd die een sterke relatie hebben met de markt waar de stichting en de participerende bedrijven in acteren en waarvan de verwachting is dat deze op korte termijn richtinggevend worden in de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving. Wij zoeken hiervoor studenten die hun professionele carrière tevens inrichten op deze transitie. Studenten die in de voorhoede willen zitten en actief een bijdrage willen leveren aan deze nieuwe economie. Studenten die in staat zijn binnen gestelde kaders creatief en verbindend te werk gaan en graag van de verharde weg afgaan tijdens de verkenning van een nieuwe route! Spreekt dit jouw aan? laat dan een berichtje achter via het contactformulier.

“Open minds to design high performance future

Circular Systems & Materials in building environments”

Venlo, september 2016

Herbestemming woningvoorraad biobased gevel

Door het klimaat akkoord van Parijs heeft de Nederlandse overheid het streven om voor 2050 elk gebouw binnen Nederland energieneutraal te maken middels de bijna energieneutraal gebouwen (BENG) -methodiek. De eisen voor de BENG-methodiek zijn opgenomen in de Energie...

AMX

Zowel de politiek als het bedrijfsleven heeft in een recordtijd de circulaire gedachtegang geadopteerd. ook wordt duurzaamheid financieel gezien steeds aantrekkelijker. grondstofprijzen stijgen en ook fabrikanten willen graag de nutriënten die ze verkopen terugnemen...

Circulaire constructies

Het gaat de laatste tijd slecht met het milieu en hier zal snel verandering in moeten komen willen we het klimaat kunnen waarborgen voor de volgende generaties. Een van de grootste  vervuilers op dit moment is de bouwsector. Vanaf 1 januari 2018 zal er een...

Marktverkenning Bio-Based bouwmaterialen

Komend halfjaar wordt er bij de Circular Design Group onderzoek gedaan naar biobased bouwmaterialen. Er zullen materialen worden gezocht van biologische oorsprong. De herbruikbaarheid en winstgevendheid wordt getest door middel van een aantal vastgestelde kpi’s.  Het...

MPG-waardering installaties

Het uitgangspunt van dit onderzoek is het verkrijgen van informatie over de MPG-regelgeving met focus op installaties. Meer gespecifieerd, het onderzoeken en beschrijven van zo gunstig mogelijke ontwerprichtlijnen en ontwerpmogelijkheden van installaties, met...

Impact van constructieve elementen op het milieu

Het onderzoek naar de impact van constructieve elementen - liggers, kolommen en vloervelden - op het milieu, is uitgevoerd in het kader van een verdiepende stage. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen welke materialisatie van de constructieve elementen, heeft...

BioBased gevelsystemen

Het doel van het onderzoek is om meer kennis en inzicht te verkrijgen over BioBased gevels. De eigenschappen van de BioBased gevels worden beoordeeld en met elkaar vergeleken, om bij transformatie van kantoorgebouwen te kunnen bepalen welke gevel de beste optie is....

Officieel van start

Op 1 januari 2017 is het project Circular Science Center officieel van start gegaan. Het project is opgezet door de stichting Circular Design Group, een initiatief van B|A|S Research & Technology, Hotraco Group, Volantis en Dejatech. Dit is een half-open...

Track & Trace EI

UitbrEIding op de huidige eierteller                     OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo +31 (0) 77 - 351 55 51 Ma – vr : 08.00 – 17.00 CIRCULAR DESIGN GROUP Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de...

Cement hergebruik

Cement hergebruik Een nieuw leven voor cement Het afgelopen half jaar is het eerste afstudeeronderzoek verricht voor de Circular Design Group. In dit onderzoek is gekeken in hoeverre het mogelijk is om cement uit gerecycled beton te hergebruiken in nieuw beton. Het...

OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE

Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo
+31 (0) 77 - 351 55 51
Ma – vr : 08.00 – 17.00

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatiecommunity met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de sectoren waar de regio Venlo sterk in is, zijnde maakindustrie, logistiek, agro en food.

AANKOMENDE EVENEMENTEN