Op 1 januari 2017 is het project Circular Science Center officieel van start gegaan. Het project is opgezet door de stichting Circular Design Group, een initiatief van B|A|S Research & Technology, Hotraco Group, Volantis en Dejatech. Dit is een half-open innovatie community van bedrijven in noord-Limburg met als doelstelling vernieuwende circulaire producten, diensten en gebouwen te ontwikkelen voor de industriële gebouwde omgeving. De CDG heeft de ambitie om van 4 naar 12 actief deelnemende bedrijven te groeien binnen 3 jaar.

Het project Circular Science Center is opgetuigd om kennis te ontwikkelen maar zeker ook deze toe te passen rondom circulaire materialen, producten en diensten maar met name de verbinding te leggen naar diverse onderwijsinstellingen in Limburg en Brabant. Het project kenmerkt zich door de triple-helix benadering door de combinatie te zoeken tussen overheid, ondernemingen en onderwijs, waarbij kennisontwikkeling  niet het doel op zich is. Doelstelling is deze kennis te vertalen naar toegepaste producten en technieken die schaalbaar en economisch haalbaar zijn. Door studenten, hoogleraren en professionals uit het bedrijfsleven samen te laten werken in één community aan circulaire producten ontstaan creatieve, kennisintensieve en commercieel haalbare oplossingen die direct toepasbaar zijn in de markt.

Het Circular Science Center heeft hiervoor een subsidie ontvangen vanuit de Regio Venlo en de Provincie Limburg voor de eerste 4 jaar van € 400.000,– evenredig verdeeld over de 2 overheidsorganen. De verantwoordelijkheid vanuit toezicht en monitoring hiervan ligt bij de provincie Limburg. De provincie ziet dit project als een waardevolle toevoeging aan het kennislandschap van de regio Venlo en versterking van het Brightlands-concept en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de campus, het aantrekken en binden van jong talent, bedrijven en wetenschappers. Het vervult tevens een deel van het programma van de Economic Development Board Noord-Limburg.

Circulair bouwen is één van de thema’s in De Bouwagenda en sluit aan bij het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. De CDG is van mening dat de kracht van de industrie in staat is een circulaire beweging op gang te brengen, waarbij deze als vliegwiel kan gaan werken naar aanverwante sectoren. Vanuit een visie (De Marktvisie), een agenda (De Bouwagenda) en een plek waar ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten (de Circular Design Group i.c.m. de Brightlands Campus Greenport Venlo) werken overheid, marktpartijen en kennisinstellingen samen aan een toekomstbestendig Nederland waarin afval niet bestaat en overdaad niet schaadt.

Het circulaire gedachtegoed is sterk in opkomst. Circulair is echter ook bijzonder complex. Het vereist mede- en samenwerking binnen, of het volledig herinrichten van, de volledige supply chain. Derhalve heeft het CDG ook de ambitie om een breed portfolio van bedrijven in te richten en te laten participeren binnen dit project. Hierdoor kunnen innovaties direct getoetst worden naar schaalbaarheid in andere sectoren en kan de synergie gezocht worden tussen bestaande en in ontwikkeling zijnde technieken. Wel is er een focus aangebracht middels de 2 lead-projecten zijnde: Urban Food Factory en Bio Treat Center. Hierdoor wordt direct de aansluiting gezocht met de thema’s van de Brightlands Campus Greenport Venlo.

 

Circular Design Group zoekt studenten!

Circular Design Group heeft meerdere open opdrachten (momenteel 11) geformuleerd die een sterke relatie hebben met de markt waar de stichting en de participerende bedrijven in acteren en waarvan de verwachting is dat deze op korte termijn richtinggevend worden in de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving. Wij zoeken hiervoor studenten die hun professionele carrière tevens inrichten op deze transitie. Studenten die in de voorhoede willen zitten en actief een bijdrage willen leveren aan deze nieuwe economie. Studenten die in staat zijn binnen gestelde kaders creatief en verbindend te werk gaan en graag van de verharde weg afgaan tijdens de verkenning van een nieuwe route! Spreekt dit jouw aan? laat dan een berichtje achter via het contactformulier.

“Open minds to design high performance future

Circular Systems & Materials in building environments”

Venlo, september 2016

Climate of things

De kassen in Nederland worden elk jaar steeds groter en groter. In het jaar 2016 is de gemiddelde oppervlakte 24 000 vierkante meter.  Vanwege deze maten, wordt het handhaven van een stabiele temperatuur en luchtdichtheid steeds moeilijker. Vooral in de nacht als een...

1. Waterstof gestookte ketel i.c.m. waterstof panelen

Urban Food Factory OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo +31 (0) 77 - 351 55 51 Ma – vr : 08.00 – 17.00 CIRCULAR DESIGN GROUP Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat...

2. Zelfvoorzienende gebouwen

Urban Food Factory OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo +31 (0) 77 - 351 55 51 Ma – vr : 08.00 – 17.00 CIRCULAR DESIGN GROUP Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat...

3. Procesoptimalisatie industriële warmte / warmte hergebruik

Urban Food Factory OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo +31 (0) 77 - 351 55 51 Ma – vr : 08.00 – 17.00 CIRCULAR DESIGN GROUP Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat...

4. Klimaatdiensten

Urban Food Factory OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo +31 (0) 77 - 351 55 51 Ma – vr : 08.00 – 17.00 CIRCULAR DESIGN GROUP Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat...

5. IOT-slimme sensoren

Urban Food Factory OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo +31 (0) 77 - 351 55 51 Ma – vr : 08.00 – 17.00 CIRCULAR DESIGN GROUP Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat...

6. Hybride warmteopwekking

Urban Food Factory OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo +31 (0) 77 - 351 55 51 Ma – vr : 08.00 – 17.00 CIRCULAR DESIGN GROUP Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat...

7. Circulair beton

Urban Food Factory OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo +31 (0) 77 - 351 55 51 Ma – vr : 08.00 – 17.00 CIRCULAR DESIGN GROUP Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat...

Urban Food Factory energie

Al sinds 1893 wordt het fenomeen Urban Farming toegepast, hedendaags wordt de behoefte steeds groter om steden zelfstandig te voorzien van voedselproductie. tegenwoordig zijn er meer techniken voor handen om de klassieke akkerbouw te ontlasten en in grote steden meer...

klimaatinstallatie UFF

De wereldbevolking groeit snel, verwacht wordt dat er 10 miljard mensen zijn in 2050. Daarnaast is er sprake van exponentieel toenemende verstedelijking. daarbij opgesteld de opwarming van de aarde maakt dat de druk  op de natuurlijk  grondstoffen toeneemt en dat er...

OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE

Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo
+31 (0) 77 - 351 55 51
Ma – vr : 08.00 – 17.00

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatiecommunity met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de sectoren waar de regio Venlo sterk in is, zijnde maakindustrie, logistiek, agro en food.

AANKOMENDE EVENEMENTEN