Algemeen
Op de huidige maatschappelijke en politieke agenda’s is de “klimaatdiscussie” belangrijk. Onderdeel hiervan is de transitie: “van gebruik van fossiele brandstof naar alternatieve brandstoffen”, een belangrijk onderwerp. Het gebruik van waterstof kan hier een belangrijke rol in spelen.

Doel
Voor de Circular Design Group is het doel om te onderzoeken in hoeverre het gebruik van waterstof hierin kan bijdragen en op welke manier. Specifiek is het doel om het mogelijke gebruik van waterstof in gestookte ketels en in panelen te onderzoeken en van daaruit technische oplossingen te ontwikkelen die dit gebruik technisch mogelijk maken en implementeerbaar.
Resultaat:

  • De mogelijkheid van gebruik van waterstof in gestookte ketels en panelen is vastgesteld en onderbouwd
  • Een gerealiseerde technische oplossing voor het gebruik van waterstof, implementeerbaar

Plan van aanpak
Om te komen tot de genoemde resultaten worde de volgende onderwerpen opgepakt:

  1. Onderzoek huidige informatie over het gebruik van waterstof in diverse toepassingen; enerzijds technische informatie op basis van onderzoeken die gedaan zijn; anderzijds de feitelijke huidige toepassingen en/of testresultaten hiervan
  2. Op basis hiervan de toepasbaarheid vaststellen voor onze producten
  3. Uitwerking van de toepassingsmogelijkheid van waterstof op onze producten (theoretisch) 
  4. Toepassen en testen van het gebruik van waterstof in onze producten (praktisch) 
  5. Evaluatie resultaten met GO/NO GO besluit voor verdere industralisatie 
  6. Bij GO verder ontwikkelen van de toepassing en vrijgeven voor verkoop 
  7. Gereed voor verkoop 

Planning
Voor de planning onderstaand grofweg enkele datums in de tijd als richtpunt:
Stap 1 en 2: Gereed 20 december 2019
Stap 3: Gereed 31 maart 2020
Stap 4 en 5: Gereed 30 september2020
Stap 6 en 7: Gereed eind december 2020

Achtergrondinformatie (checken)
In Nederland wordt actief geïnvesteerd in onderzoek naar het toepassen van Waterstof. In andere landen lijkt dat minder. De meeste informatie geeft aan, dat het effectief kunnen inzetten van Waterstof nog wel een doorlooptijd heeft van 8 tot 10 jaar.
In Nederland is onderzoek gestart met positieve resultaten voor toepassing in gestookte ketels, maar voor klein vermogen (24/34kw). Voor de definitie praten we in dit project over de toepassing in groot vermogen (vanaf 170kw).
Er zijn goede resultaten behaald in het direct verkrijgen van Waterstof uit Zonnepanelen

 

CONTACT & INFORMATIE

Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo | Box 90
Tel.: +31 (0)6 82 04 26 50
j.kerstjens@circulardesigngroup.nl

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatie community met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de maak- en de bouwindustrie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen