Doelstelling is om diensten te ontwikkelen, waarbij vooraf vastgestelde klimaat en comfort wensen en eisen aantoonbaar gerealiseerd worden en waarbij afwijkingen of trends in richting van toekomstige afwijkingen in een vroeg stadium worden gedetecteerd, zodanig dat hier preventief en pro-actief de benodigde actie op kan worden uitgezet.   

De dienst behelst het actief beheren, monitoren, bijstellen van de installaties alsmede het aansturen van preventief en correctief onderhoud alsmede de benodigde vervangingsinvesteringen, waarbij het bereiken van een optimaal klimaat tegen zo gering mogelijke exploitatiekosten wordt gerealiseerd. 

Het doen van voorstellen in het kader van het continue verbeteren van performance maakt deel uit van deze dienst.   

Onder “klimaat” parameters wordt de volgende parameters geschaard: 

  • Temperatuur. ( lucht, aanstraling, variatie) 
  • Vocht 
  • Luchtbeweging 
  • Turbilentiegraad 
  • Licht intensiteit 
  • Licht hinder/ beeldscherm
  • Geluid 
  • Akoestiek 
  • Luchtkwaliteit ( CO2/ geur e.d,/ fijnstof) 
  • Energieverbruik (kWh, MJ, M3gas). 

De uitdaging is om vanuit diverse data vanuit de gebouwen inclusief benodigde extra sensoren de juiste analyses te maken , hiervoor zullen specifieke dashboards ontwikkeld moeten worden, welke data uit diverse systemen ( GBS, energie meters, sensoren e.d) in één data systeem verzamelen . 

De gegevens zullen voorbewerkt moeten  worden om ze op gelijke tijdintervallen te krijgen en goed bruikbaar te maken voor nader grotendeels autoumatische analyses. 

De kern van de klimaatdienst bestaat uit het opstellen van de regels voor het automatisch analyseren van de data en het hieruit destileren van trends en juist de afwijkingen van “normale” trends te detecteren. 

Op basis van deze trends en analyses dienen “semi-automatisch” adviezen voor verbetering of eventueel nader onderzoek worden geformuleerd. 

Het uiteindelijke resultaat van de klimaatdienst zal worden gevisualiseerd en gerapporteerd, zowel overal als per “klimaatparameter”, met duidelijke vermelding van de behaalde resultaten. 

OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE

Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo
+31 (0) 77 - 351 55 51
Ma – vr : 08.00 – 17.00

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatiecommunity met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de sectoren waar de regio Venlo sterk in is, zijnde maakindustrie, logistiek, agro en food.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen