IOT is niet alleen sensoren, maar het geheel van sensoren, actuatoren en een verbindende besturingssysteem.

In wezen niet anders dan de traditionele meet & regeltechniek met feedback lussen, echter, de onderdelen zijn niet meer direct/rechstreeks verbonden(lokaal systeem), maar data of informatie communicatie verloopt via het internet.

Hiermee wordt de flexibiliteit van een IOT systeem enorm verhoogd. Sensoren en Actuatoren zullen uiteraard direct verbonden blijven aan het te besturen systeem. De centrale intelligentie heeft geen directe relatie meer op de fysieke locatie van het systeem. Deze flexibiliteit verhoogd de schaalbaarheid. Het is eenvoudig om zowel de opslagcapaciteit voor historische data als benodigde computing power eenvoudig uit te breiden.

Tevens is het mogelijk om naast de data uit het te besturen proces, ook beschikbare data uit vergelijkbare processen mee te nemen in het beslissingsproces. De besturingsalgoritmes van de centrale intelligentie kunnen daarmee continu dynamisch verbeterd worden. Hiermee ontstaan zelflerende systemen (Machine/Deep Learning tot Artificial Intelligence).besturingsalgorimtes worden niet langer door engineers ontwikkeld; engineers realiseren een infrastructuur waarin algoritmes tot stand komen (comfort & gemak).

Door de groeiende hoeveelheid aan data, en control-loop die via het internet verloopt, kan snel een performance-penalty ontstaan. Doordat ook computing power lokale sensoren en actuatoren exponentieel toenemen, is het mogelijk om delen van intelligentie te distribueren. data kan lokaal al verwerkt worden en eventueel met andere sensoren gecombineerd worden (sensor fusion) voordat deze verstuurd wordt. Anderzijds kunnen ook actuatoren vanwege eigen  intelligentie vanuit een hoger abstractieniveau aangestuurd worden.

een andere uitdaging als gevolg van de flexibiliteit/connectiviteit, is het garanderen van betrouwbaarheid en veiligheid. Extra aandacht is nodig om ‘weglekken’ van informatie, en ongeoorloofd inbreken in systemen tegen te gaan.

Om verder de flexibiliteit voor zowel sensoren als actuatoren te verhogen, kan gebruik gemaakt worden van draadloze communicatietechnieken. uitdaging hierbij is de balans met energiezuinigheid op moment dat er geen vaste power verbinding mogleijk is. hier kan gedacht worden aan lokale energy-harvesting (licht, mechanisch, thermisch) ten behoeve van sensoren/actuatoren.

CONTACT & INFORMATIE

Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo | Box 90
Tel.: +31 (0)6 82 04 26 50
j.kerstjens@circulardesigngroup.nl

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatie community met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de maak- en de bouwindustrie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen