Al meerdere jaren is de ‘biobased economy’ een van de prioritaire innovatiethema’s in Nederland. Uniek aan het thema is dat de kansen voor bedrijven per definitie cross-sectoraal zijn. Door nieuwe verbindingen tussen sectoren ontstaan verassende producten. Meer en meer industriële partijen uit de maak-industrie en bouwwereld omarmen het thema en zijn op zoek naar een meer duurzame en verantwoorde voorziening van hun grond- en hulpstoffen

Sinds enkele jaren werken diverse kennisintensieve partijen binnen Limburg samen om deze ketenbrede samenwerking binnen de biobased economy een extra impuls te geven.

Om deze ontwikkeling te ondersteunen en te versnellen wordt er op de Brightland Geenport Campus gewerkt aan de realisatie van een kennisintensieve (half-)open innovatiefaciliteiten als krachtige motor voor de ketenbrede biobased economy alsook de hieraan gerelateerde business-gedreven innovaties.

Ingebed binnen het  kennislandschap ‘Brightlands’ in Limburg krijgen we dan een uniek geheel aan faciliteiten dat ten dienste staat aan ondernemers om innovaties door te ontwikkelen en business succes te brengen.

Binnen het palet aan ‘biobased’  gerelateerde faciliteiten is er nu nog een ontbrekende schakel. Een faciliteit waarin voor en door ondernemers continue ontwikkeld wordt aan innovatieve technologie en nieuwe businesscases die zich volledig richt op het op zo duurzaam en efficiënt mogelijk wijze op- be- en verwerken van ruwe biomassa tot hoogwaardige intermediates en /of eindproducten en volledig aangehaakt op de ontwikkellijnen binnen Brightlands Greenport Venlo Campus.

Het te realiseren Biotreatcenter wordt ontwikkeld als ( half ) open innovatiefaciliteit voor ondernemers die actief zijn in het opwaarderen van ruwe (componenten van) biomassa naar intermediates en / of eindproducten  en hiervoor technologie en / of  geïntegreerde systemen ontwerpen en ontwikkelen.

De Circular Design Group ziet bijzondere kansen in de ontwikkeling en brede samenwerking met het Bio treatcenter.  De group wil actief participeren en ondersteunen om het Bio Treatcenter als

 “ circulair biobased demo gebouw “  te ontwikkelen en realiseren. Het gebouw kan actief gebruikt worden voor onderzoek, monitoring, marketing en verdere ontwikkeling van circulaire biobased bouwprodukten en totaalconcepten.  Daarlangs is de focus gericht op de ontwikkeling van biobased smart building materials op basis van bio-reststromen

De Circular Design Group heeft de ambitie om de circulaire C2C kennis, kunde en ambitie van de regio om te zetten in succesvolle circulaire bouwconcepten en bouwproducten die krachtig bijdragen aan de economische  groei van de bedrijven, kennisinstellingen en de regio.

CONTACT & INFORMATIE

Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo | Box 90
Tel.: +31 (0)6 82 04 26 50
j.kerstjens@circulardesigngroup.nl

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatie community met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de maak- en de bouwindustrie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen