Het doel van het onderzoek is om meer kennis en inzicht te verkrijgen over BioBased gevels. De eigenschappen van de BioBased gevels worden beoordeeld en met elkaar vergeleken, om bij transformatie van kantoorgebouwen te kunnen bepalen welke gevel de beste optie is. Dit is vertaald in de volgende hoofdvraag:

Hoe kan bij de transformatie van kantoorgebouwen, waarbij de focus van de criteria telkens varieert, de meest gunstige BioBased gevel worden gekozen?

Het onderzoek begint met een literatuuronderzoek, waarbij de volgende onderwerpen aanbod komen: klimaatverandering, transformatie, de transitie naar circulair bouwen en BioBased bouwen en de transitie van lineaire economie naar circulaire economie. Aan de hand van het vooronderzoek zijn er criteria opgesteld om de gevels te beoordelen. De beoordeling wordt verwerkt in een Excel tool, waarin de BioBased gevels ook met elkaar worden vergeleken. In de Excel tool worden een aantal scenario’s uitgewerkt. Bij elk scenario verschilt de focus op de criteria, hierdoor wijkt de weging van de criteria af van de ‘’standaard’’ wegingen. Met de tool kunnen de BioBased gevels dus eenvoudig beoordeeld en vergeleken worden voor transformaties van kantoorgebouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE

Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo
+31 (0) 77 - 351 55 51
Ma – vr : 08.00 – 17.00

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatiecommunity met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de sectoren waar de regio Venlo sterk in is, zijnde maakindustrie, logistiek, agro en food.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

 The Circular Power

 

28 november 2019

Brightlands Campus Greenport Venlo

13:00-18:00 uur