Op 1 januari 2017 is het project Circular Science Center officieel van start gegaan. Het project is opgezet door de stichting Circular Design Group, een initiatief van B|A|S Research & Technology, Hotraco Group, Volantis en Dejatech. Dit is een half-open innovatie community van bedrijven in noord-Limburg met als doelstelling vernieuwende circulaire producten, diensten en gebouwen te ontwikkelen voor de industriële gebouwde omgeving. De CDG heeft de ambitie om van 4 naar 12 actief deelnemende bedrijven te groeien binnen 3 jaar.

Het project Circular Science Center is opgetuigd om kennis te ontwikkelen maar zeker ook deze toe te passen rondom circulaire materialen, producten en diensten maar met name de verbinding te leggen naar diverse onderwijsinstellingen in Limburg en Brabant. Het project kenmerkt zich door de triple-helix benadering door de combinatie te zoeken tussen overheid, ondernemingen en onderwijs, waarbij kennisontwikkeling  niet het doel op zich is. Doelstelling is deze kennis te vertalen naar toegepaste producten en technieken die schaalbaar en economisch haalbaar zijn. Door studenten, hoogleraren en professionals uit het bedrijfsleven samen te laten werken in één community aan circulaire producten ontstaan creatieve, kennisintensieve en commercieel haalbare oplossingen die direct toepasbaar zijn in de markt.

Het Circular Science Center heeft hiervoor een subsidie ontvangen vanuit de Regio Venlo en de Provincie Limburg voor de eerste 4 jaar van € 400.000,– evenredig verdeeld over de 2 overheidsorganen. De verantwoordelijkheid vanuit toezicht en monitoring hiervan ligt bij de provincie Limburg. De provincie ziet dit project als een waardevolle toevoeging aan het kennislandschap van de regio Venlo en versterking van het Brightlands-concept en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de campus, het aantrekken en binden van jong talent, bedrijven en wetenschappers. Het vervult tevens een deel van het programma van de Economic Development Board Noord-Limburg.

Circulair bouwen is één van de thema’s in De Bouwagenda en sluit aan bij het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. De CDG is van mening dat de kracht van de industrie in staat is een circulaire beweging op gang te brengen, waarbij deze als vliegwiel kan gaan werken naar aanverwante sectoren. Vanuit een visie (De Marktvisie), een agenda (De Bouwagenda) en een plek waar ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten (de Circular Design Group i.c.m. de Brightlands Campus Greenport Venlo) werken overheid, marktpartijen en kennisinstellingen samen aan een toekomstbestendig Nederland waarin afval niet bestaat en overdaad niet schaadt.

Het circulaire gedachtegoed is sterk in opkomst. Circulair is echter ook bijzonder complex. Het vereist mede- en samenwerking binnen, of het volledig herinrichten van, de volledige supply chain. Derhalve heeft het CDG ook de ambitie om een breed portfolio van bedrijven in te richten en te laten participeren binnen dit project. Hierdoor kunnen innovaties direct getoetst worden naar schaalbaarheid in andere sectoren en kan de synergie gezocht worden tussen bestaande en in ontwikkeling zijnde technieken. Wel is er een focus aangebracht middels de 2 lead-projecten zijnde: Urban Food Factory en Bio Threat Center. Hierdoor wordt direct de aansluiting gezocht met de thema’s van de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Voor meer informatie: www.circulardesigngroup.nl