Het uitgangspunt van dit onderzoek is het verkrijgen van informatie over de MPG-regelgeving met focus op installaties. Meer gespecifieerd, het onderzoeken en beschrijven van zo gunstig mogelijke ontwerprichtlijnen en ontwerpmogelijkheden van installaties, met bijbehorende aanbevelingen en waarderingen van MPG- en EPC-scoren. Dit doel is vertaald in een  hoofdvraag:

Hoe kan voor een woning of kantoorgebouw de meest gunstige MPG-waardering worden bereikt met betrekking tot installaties?

Het onderzoek bestaat grotendeels uit literatuuronderzoek, waarbij voornamelijk naar de MPG-regeltechniek en installaties binnen de kantoor- en woningbouw is gekeken. Met behulp van de DGBC materialentool v3.20, zijn verschillende berekeningen gemaakt omtrent installaties. Aan de hand van de resultaten van het literatuuronderzoek en de materialentool, zijn de installaties vergeleken en beoordeeld op milieuprestatie. Naast de nieuwe MPG-regelgeving is gekeken naar de bestaande EPC-eisen en het verband tussen EPC en MPG.

CONTACT & INFORMATIE

Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo | Box 90
Tel.: +31 (0)6 82 04 26 50
j.kerstjens@circulardesigngroup.nl

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatie community met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de maak- en de bouwindustrie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen