001 Cement hergebruik.

Een nieuw leven voor cement.

Het afgelopen half jaar is het eerste afstudeeronderzoek verricht voor de Circular Design Group. In dit onderzoek is gekeken in hoeverre het mogelijk is om cement uit gerecycled beton te hergebruiken in nieuw beton. Het doel van dit onderzoek was het mogelijk maken dat beton op een circulaire manier gebruikt kon worden. Aan het begin van het onderzoek is een deskonderzoek verricht voor het verkrijgen van informatie over de werking van het cement en de reactie van cement met water. Om het cement te kunnen hergebruiken moet het betongranulaat eerst gebroken worden, waarbij de verschillende grondstoffen van elkaar gescheiden kunnen worden. In het onderzoek zijn er verschillende breek- en zeeftechnieken aangehaald en vergeleken met elkaar.

Voor de praktijkproeven is gebruik gemaakt van beton uit het IBA parkstad project ‘SUPERLOCAL’. Uit een flat is ongeveer 150 kg betongranulaat gebroken. Het betongranulaat is hierna verder gebroken en gezeefd met de technieken die het beste uit het deskonderzoek kwamen. Daarna zijn de twee kleinste fracties gebruikt voor het maken van prisma’s (160x40x40mm). Een deel van de fractie is ook verwarmd om te onderzoeken welke invloed de hitte heeft op de sterkte. Er zijn drie verschillende vervangingspercentages toegepast en in totaal zijn er 48 prisma’s beproefd op druk- en buigtreksterkte.

Voor de CO2-uitstoot is een casus gecreëerd waarin de verschillende processen van de levenscyclus apart behandeld zijn. Voor elk proces zijn waardes opgesteld en deze waardes zijn gebruikt voor de vergelijking tussen de nieuwe levenscyclus met de hergebruikte grondstoffen en de huidige levenscyclus met het gebruik van nieuwe grondstoffen.

CONTACT & INFORMATIE

Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo | Box 90
Tel.: +31 (0)6 82 04 26 50
j.kerstjens@circulardesigngroup.nl

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatie community met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de maak- en de bouwindustrie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen