Doelstelling

De Ambitie is om kennis te ontwikkelen in een hechte samenwerking tussen geselecteerde, innovatieve bedrijven, waarbij het onderwijs aanhaakt en het bedrijfsleven omarmt, en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en infrastructuur.

De meerwaarde van het Circular Science Center is vooral de korte verbinding zowel tussen verschillende disciplines als tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.  Dit helpt het out-of-the-box denken om tot nieuwe nog onbekende ideeën en oplossingen te komen (stimuleert creativiteit (1+1=>3)). Alles onder 1 dak verhoogt de efficiëntie, versneld ontwikkeling en stimuleert communicatie. Het onderscheidend vermogen van het Circular Science Center zit onder meer in het feit dat het:

 • door ondernemers gedreven is: zij committeren zich aan de voortrekkersrol;
 • direct gericht is op de ontwikkeling van nieuwe producten en het genereren nieuwe business;
 • een compacte en overzichtelijke organisatie betreft.

Het eerste jaar van het Circular Science Center is als pilotjaar gepland. Hierin zullen de bedrijven van de Circular Design Group studenten/stagiaires van onderwijsinstellingen zoals Fontys en TU/e voor individuele onderzoeksopdrachten huisvesten in het Circular Science Center. De studenten worden professioneel begeleid door de ontwikkelaars van de bedrijven en docenten van de onderwijsinstellingen. Een business developer zal in deeltijd de ontwikkelingen aansturen en uitbouwen.

De bedrijven in de Circular Design Group zullen ook eigen ontwikkelaars in het Circular Science Center laten werken aan het bedenken van nieuwe concepten en onderzoeken van de haalbaarheid. Door de koppeling van onderwijs en bedrijfsleven is een combinatie van theoretische en toepassingsgerichte kennis en expertise beschikbaar.

Naast het bedenken van nieuwe concepten kunnen klanten er terecht voor het laten uitvoeren van literatuur-, materiaal- en marktonderzoek en het mede vormgeven van business cases en communicatiestrategieën. Ontwikkelde producten worden verder gebracht door inspirerende en verbindende activiteiten te organiseren. In het kader van kennisdisseminatie en regiobranding worden lezingen en publicaties, seminars en workshops georganiseerd. Geboekte resultaten worden gepubliceerd en verbonden met het netwerk.

Dat alles wordt gecoördineerd door begeleiders uit de deelnemende bedrijven en ondersteund door studenten en docenten vanuit de onderwijsinstelling.

Onderwerp

Door de toenemende verstedelijking staat de productie van gezonde en veilige voeding in de stedelijke omgeving hoog op de agenda. Circulaire autarkische gebouwen en productiemiddelen maken volledig geïndustrialiseerde voedselproductie dicht bij de consument mogelijk. Dit onder andere door inzet van biobased bouwmaterialen, intensieve datameting en –analyse, realtime procesbesturing, zelfsturende klimaatbeheersing, duurzame energieopwekking, gesloten waterbalans, zuiverende luchtbalans en energiezuinige en gestuurde groeiverlichting.

Venlo is al jaren met SMART Logistics de logistieke hotspot van Nederland. In deze poort naar Europa is vraag naar slimme gebouwen voor optimale logistieke processen, inzet van nieuwe materialen en met geavanceerde energiesystemen. Het gebouw als onderdeel van de bedrijfsprocessen, met een duurzame energievoorziening en uitgerust met volledig geautomatiseerde los-, laad en stellingsystemen. De gebouwen zijn flexibel en modulair waardoor just-in-time warehousing mogelijk is en e-fulfillment volledig tot zijn recht komt.

Richtinggevend voor de groep zijn diverse onderwerpen waarvan de focus ligt op:

 • Energie (elektriciteit- /warmteopwekking en –opslag, energiebesparing en –management),
 • Water (regenwateropvang, wateropslag en –zuivering)
 • Materiaal (lichtgewicht, isolerend, biobased, biodegradable, CO2-footprint),
 • Procesbeheersing (sensortechnologie, meten, besturing, data-analyse),
 • Klimaatbeheersing (temperatuur, vocht, licht, comfort),
 • Circulaire en flexibele productie gerelateerde gebouwen die optimaal inspelen rondom de ontwikkeling van industrie 4.0, agro-food en logistiek.

De door het Circular Science Center te ontwikkelen producten en projecten sluiten aan bij de specifieke thema’s van de campus:

 • gezonde en veilige voeding ==> ontwikkeling van food processing technologie
 • future farming ==> ontwikkeling van food processing technologie & gebouw/klimaat,
 • alternatieve grondstoffen en voeding ==> duurzame bouwstoffen & energieopwekking vanuit biobased grondstoffen.

OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE

Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo
+31 (0) 77 - 351 55 51
Ma – vr : 08.00 – 17.00

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatiecommunity met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de sectoren waar de regio Venlo sterk in is, zijnde maakindustrie, logistiek, agro en food.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen