Student Projects

Hieronder staan de verschillende deelprojecten kort weergegeven. Deze zijn veelal onderdeel van de lead projects die plaats vinden binnen de Circular Design Group . Wilt u meer informatie over deze rapportages neem dan contact op.

Residual heat

Residual heat

Door klimaat verandering stijgt de temperatuur van de aarde. om de klimaatverandering tegen te gaan heeft de Nederlandse overheid de Nederlandse klimaatovereenkomst gesloten, die tot doel heeft de broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. De...

BTC bio-isolatie

BTC bio-isolatie

Het is een feit dat de fossiele grondstoffen die de aarde biedt steeds schaarser worden, simpelweg om het feit dat deze fossiele grondstofbronnen zichzelf niet aanvullen. Maar naast het feit dat fossiele grondstoffen steeds schaarser worden, zijn ze ook nog eens...

Beoordingstool gebouwschil UFF

Beoordingstool gebouwschil UFF

Het thema Vertical Farming krijgt op dit moment wereldwijd aandacht. hier liggen kansen en daarom is het concept van de Urban Food Factory ontstaan als lead project van de Circular Design Group. Het project is gericht op het oplossen van vraagstukken rond de...

Climate of things

Climate of things

De kassen in Nederland worden elk jaar steeds groter en groter. In het jaar 2016 is de gemiddelde oppervlakte 24.000 vierkante meter.  Vanwege deze maten, wordt het handhaven van een stabiele temperatuur en luchtdichtheid steeds moeilijker. Vooral in de nacht als een...

Urban Food Factory energie

Urban Food Factory energie

Al sinds 1893 wordt het fenomeen Urban Farming toegepast, hedendaags wordt de behoefte steeds groter om steden zelfstandig te voorzien van voedselproductie. Tegenwoordig zijn er meer technieken voor handen om de klassieke akkerbouw te ontlasten en in grote steden meer...

klimaatinstallatie Urban Food Factory

klimaatinstallatie Urban Food Factory

De wereldbevolking groeit snel, verwacht wordt dat er 10 miljard mensen zijn in 2050. Daarnaast is er sprake van exponentieel toenemende verstedelijking. daarbij opgesteld de opwarming van de aarde maakt dat de druk  op de natuurlijk  grondstoffen toeneemt en dat er...

Herbestemming woningvoorraad biobased gevel

Herbestemming woningvoorraad biobased gevel

Door het klimaat akkoord van Parijs heeft de Nederlandse overheid het streven om voor 2050 elk gebouw binnen Nederland energieneutraal te maken middels de bijna energieneutraal gebouwen (BENG) -methodiek. De eisen voor de BENG-methodiek zijn opgenomen in de Energie...

AMX

AMX

Zowel de politiek als het bedrijfsleven heeft in een recordtijd de circulaire gedachtegang geadopteerd. ook wordt duurzaamheid financieel gezien steeds aantrekkelijker. grondstofprijzen stijgen en ook fabrikanten willen graag de nutriënten die ze verkopen terugnemen...

Circulaire constructies

Circulaire constructies

Het gaat de laatste tijd slecht met het milieu en hier zal snel verandering in moeten komen willen we het klimaat kunnen waarborgen voor de volgende generaties. Een van de grootste  vervuilers op dit moment is de bouwsector. Vanaf 1 januari 2018 zal er een...

Marktverkenning Bio-Based bouwmaterialen

Marktverkenning Bio-Based bouwmaterialen

Komend halfjaar wordt er bij de Circular Design Group onderzoek gedaan naar biobased bouwmaterialen. Er zullen materialen worden gezocht van biologische oorsprong. De herbruikbaarheid en winstgevendheid wordt getest door middel van een aantal vastgestelde kpi’s.  Het...

MPG-waardering installaties

MPG-waardering installaties

Het uitgangspunt van dit onderzoek is het verkrijgen van informatie over de MPG-regelgeving met focus op installaties. Meer gespecifieerd, het onderzoeken en beschrijven van zo gunstig mogelijke ontwerprichtlijnen en ontwerpmogelijkheden van installaties, met...

Impact van constructieve elementen op het milieu

Impact van constructieve elementen op het milieu

Het onderzoek naar de impact van constructieve elementen - liggers, kolommen en vloervelden - op het milieu, is uitgevoerd in het kader van een verdiepende stage. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen welke materialisatie van de constructieve elementen, heeft...

Cement hergebruik

Cement hergebruik

Cement hergebruik Een nieuw leven voor cement Het afgelopen half jaar is het eerste afstudeeronderzoek verricht voor de Circular Design Group. In dit onderzoek is gekeken in hoeverre het mogelijk is om cement uit gerecycled beton te hergebruiken in nieuw beton. Het...

CONTACT & INFORMATIE

Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo | Box 90
Tel.: +31 (0)6 82 04 26 50
j.kerstjens@circulardesigngroup.nl

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatie community met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de maak- en de bouwindustrie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen