Student Project

Hieronder staan de verschillende deelprojecten kort weergegeven. Deze zijn veelal onderdeel van de 2 omschreven lead projects. Wilt u meer informatie over deze rapportages neem dan contact op.

Herbestemming woningvoorraad biobased gevel

Door het klimaat akkoord van Parijs heeft de Nederlandse overheid het streven om voor 2050 elk gebouw binnen Nederland energieneutraal te maken middels de bijna energieneutraal gebouwen (BENG) -methodiek. De eisen voor de BENG-methodiek zijn opgenomen in de Energie...

AMX

Zowel de politiek als het bedrijfsleven heeft in een recordtijd de circulaire gedachtegang geadopteerd. ook wordt duurzaamheid financieel gezien steeds aantrekkelijker. grondstofprijzen stijgen en ook fabrikanten willen graag de nutriënten die ze verkopen terugnemen...

Circulaire constructies

Het gaat de laatste tijd slecht met het milieu en hier zal snel verandering in moeten komen willen we het klimaat kunnen waarborgen voor de volgende generaties. Een van de grootste  vervuilers op dit moment is de bouwsector. Vanaf 1 januari 2018 zal er een...

Marktverkenning Bio-Based bouwmaterialen

Komend halfjaar wordt er bij de Circular Design Group onderzoek gedaan naar biobased bouwmaterialen. Er zullen materialen worden gezocht van biologische oorsprong. De herbruikbaarheid en winstgevendheid wordt getest door middel van een aantal vastgestelde kpi’s.  Het...

MPG-waardering installaties

Het uitgangspunt van dit onderzoek is het verkrijgen van informatie over de MPG-regelgeving met focus op installaties. Meer gespecifieerd, het onderzoeken en beschrijven van zo gunstig mogelijke ontwerprichtlijnen en ontwerpmogelijkheden van installaties, met...

Impact van constructieve elementen op het milieu

Het onderzoek naar de impact van constructieve elementen - liggers, kolommen en vloervelden - op het milieu, is uitgevoerd in het kader van een verdiepende stage. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen welke materialisatie van de constructieve elementen, heeft...

BioBased gevelsystemen

Het doel van het onderzoek is om meer kennis en inzicht te verkrijgen over BioBased gevels. De eigenschappen van de BioBased gevels worden beoordeeld en met elkaar vergeleken, om bij transformatie van kantoorgebouwen te kunnen bepalen welke gevel de beste optie is....

Track & Trace EI

UitbrEIding op de huidige eierteller                     OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo +31 (0) 77 - 351 55 51 Ma – vr : 08.00 – 17.00 CIRCULAR DESIGN GROUP Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de...

Cement hergebruik

Cement hergebruik Een nieuw leven voor cement Het afgelopen half jaar is het eerste afstudeeronderzoek verricht voor de Circular Design Group. In dit onderzoek is gekeken in hoeverre het mogelijk is om cement uit gerecycled beton te hergebruiken in nieuw beton. Het...

OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE

Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo
+31 (0) 77 - 351 55 51
Ma – vr : 08.00 – 17.00

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatiecommunity met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de sectoren waar de regio Venlo sterk in is, zijnde maakindustrie, logistiek, agro en food.

AANKOMENDE EVENEMENTEN