Door klimaat verandering stijgt de temperatuur van de aarde. om de klimaatverandering tegen te gaan heeft de Nederlandse overheid de Nederlandse klimaatovereenkomst gesloten, die tot doel heeft de broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990.

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de Nederlandse CO2 uitstoot. dit komt door verschillende mechanismen die zijn gebaseerd op het inefficiënte gebruik van fossiele brandstoffen bij het generen van warmte. door deze inefficiëntie manier van werken gaat veel warmte verloren die tijdens het proces wordt gegenereerd. Deze warmte wordt ook wel restwarmte genoemd. De CDG wil deze restwarmte onderzoeken en proberen te gebruiken voor andere doeleinden en of verschillende plaatsen

OPENINGSTIJDEN & INFORMATIE

Sint Jansweg 20C 5928 RC Venlo
+31 (0) 77 - 351 55 51
Ma – vr : 08.00 – 17.00

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatiecommunity met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de sectoren waar de regio Venlo sterk in is, zijnde maakindustrie, logistiek, agro en food.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen