Door de toenemende verstedelijking staat de productie van gezonde en veilige voeding in de stedelijke omgeving hoog op de agenda. Circulaire autarkische gebouwen en productiemiddelen maken volledig geïndustrialiseerde voedselproductie dicht bij de consument mogelijk. Dit onder andere door inzet van biobased bouwmaterialen, intensieve datameting en –analyse, realtime procesbesturing, zelfsturende klimaatbeheersing, duurzame energieopwekking, gesloten waterbalans, zuiverende luchtbalans en energiezuinige en gestuurde groeiverlichting.

Er is vraag naar slimme productie gebouwen voor optimale processen, inzet van nieuwe materialen en met geavanceerde energiesystemen. Het gebouw als onderdeel van de bedrijfsprocessen.

Urban Food Processing is gericht op het oplossen van vraagstukken rond de organisatie van de voedselvoorziening in grote steden en agglomeraties. Het is een thema dat op dit moment wereldwijd aandacht vraagt, en met name het raakvlak tussen Urban Food, de maakindustrie en logistiek bied voor deze regio bijzondere kansen. “De regio Noord-Limburg is uniek met drie zeer krachtige economische motors; industrie, agro-food en logistiek.

Metropolitan Food Clusters, met  Urban Food Processing Buildings ( als totaaloplossing) is een enorme kans, in of nabij een stad, wordt voedsel geproduceerd voor de bewoners van die stad. De afstanden zijn klein tussen de plek waar geproduceerd en geconsumeerd wordt. En reststromen van het ene productieproces kunnen eenvoudig gebruikt worden als grondstof voor een ander proces. Wel zo duurzaam.

We hebben in deze regio prachtige bedrijven die deeloplossingen voor volledig geïndustrialiseerde transparante en 100% traceerbare “ healthy “ foodproductie leveren. Denk aan de vele agro food gerelateerde industriële machinebouwers, bedrijven met meet- en regelapparatuur voor onder meer de, tuinbouw- en livestockbranche, etc.

De echte kansen zitten in het verbinden van die deeloplossingen, tot slimme totaaloplossingen die op de brightlands greenport campus als Pilot gerealiseerd zouden kunnen worden, en telkens vernieuwd als totaalproduct over de wereld geleverd, gebouwd en gemanaged kunnen worden. Wij bedenken hier de vernieuwende hard- en software en rollen die wereldwijd uit. Circulaire autarkische biobased gebouwen en productiemiddelen maken volledig geïndustrialiseerde gezonde voedselproductie dicht bij de consument mogelijk. Kennis wordt slim ingezet en met ondersteuning van de campus onderzoeks faciliteiten krachtig versterkt en verankerd

De kennis van primaire productie,  van inhoudsstoffen, van processing tot en met logistiek en ver-markten maakt dat de “Brightlands Foodhouse”  net als de Venlo Kas in begrip in de wereld kan worden.

Een voorbeeld voor het aanbieden van totaaloplossingen is de Christiaans Group uit Horst die worldwide totaaloplossingen realiseert voor champignon productie.   De complete levering van kennis en realisatie van het teeltproces, productie gebouw en productie apparatuur eventueel compleet met volledig management is wat de nieuwe wereld vraagt. Het is als een Iphone; de afzonderlijke componenten onder de motorkap zijn niet echt bijzonder maar de compleetheid, gebruiksvriendelijkheid en totale beleving van het product maakt het een gamechanger in de wereld.

De Circular Design Group heeft de ambitie om het circulaire “ Brightlands Foodhouse” concept samen met regionale partners tot een economisch succes en internationale gamechanger te maken.

CONTACT & INFORMATIE

Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo | Box 90
Tel.: +31 (0)6 82 04 26 50
j.kerstjens@circulardesigngroup.nl

CIRCULAR DESIGN GROUP

Vooraanstaande bedrijven in de regio Venlo die begrijpen dat het kantelpunt in de maatschappij nabij is. Ze zien ook dat dit impact gaat hebben op de producten en diensten waar hun markt om vraagt. Om hierop te anticiperen nemen ze deel in deze innovatie community met als doelstelling in te spelen op deze transitie naar een circulaire economie met de focus op de maak- en de bouwindustrie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Op dit moment zijn er geen geplande evenementen